“Nên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo các địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công”. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đối với lãnh đạo các địa phương nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công…

Các địa biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo số liệu thống kê của kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, tính đến 31/7, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh là 2.206.072 triệu đồng, đạt 35,8% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch được phê duyệt, tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Nam là 6.323 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 5.861 tỷ đồng, vốn năm 2021 còn đọng kéo dài chuyển sang thực hiện năm 2022 là gần 462 triệu đồng.

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/7 bị chậm so với kế hoạch được giao. Bảy địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm là các huyện: Duy Xuyên, Bắc trà My, Nông Sơn, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh và thành phố Hội An.

“Kết quả giải ngân vốn đầu tư 7 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Nam tuy cao hơn so với kết quả giải ngân cùng kỳ năm 2021 và trung bình chung của cả nước nhưng chưa đạt yêu cầu tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022”, báo cáo cho biết thêm.

Trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công bị chậm có nguyên nhân chủ quan là do các chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục, các cơ quan thiếu phối hợp trong giải quyết hồ sơ thủ tục.

Bên cạnh đó số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tại các sở xây dựng chuyên ngành còn ít, tâm lý cán bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư còn e ngại những sai sót… Nguyên nhân khách quan là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép, xăng dầu và việc thiếu các mỏ đá, mỏ đất làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, nhiều dự án xây dựng có tổng mức đầu tư lớn bị chậm tiến độ không có khối lượng hoàn thành để thanh toán giải ngân. Thêm vào đó, Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ, mùa mưa thường xảy ra vào tháng 9 hằng năm nên công tác thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Tình hình thực hiện phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn và kết quả giải ngân đến ngày 31/7 của tỉnh Quảng Nam trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 là 4.944 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 1.404 tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.540 tỷ đồng.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 5.861 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương là 1.404 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.457 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/7, đã phân bổ hơn 5.487 tỷ đồng, đạt 93,6%; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương 4.083 tỷ đồng, đạt 91,6%.

Theo ông Nguyễn Quang Thử, thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, đó là phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao; xây dựng kế hoạch giải ngân từng dự án, nhất là đối với các dự án có số vốn lớn; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thự hiện đảm bảo tiế độ đề ra.

Ông Phan Việt Cường , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo các địa phương tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ làm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

“Thời gian tới, Quảng Nam nên tiến hành bỏ phiếu phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo địa phương; chuyển đổi vị trí cán bộ làm không hiệu quả. HĐND tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm nói trên để có biện pháp xử lý kịp thời”, ông Cường nhấn mạnh.

Nguồn: https://vneconomy.vn/quang-nam-lay-phieu-tin-nhiem-giua-nhiem-ky-doi-voi-lanh-dao-dia-phuong-cham-giai-ngan-von-dau-tu-cong.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: