Màu sắc & Ngũ hành

Màu sắc & Ngũ hành Ngũ hành mạng cũng có nhiều loại, nên khi dùng màu của Mạng trùng với màu của Hành thì phải cân nhắc cẩn thận vì…