Dự án đang mở bán

Thư viện dự án bất động sản

Bản tin

Mới cập nhật

Nghệ Thuật Bán Hàng, Bài Học Từ Chị Bán ớt
Đọc chậm

Nghệ thuật bán hàng, bài học từ chị bán ớt

Khách hàng hỏi “ớt có cay không”, thì trả lời sao bây giờ? Buôn bán là một nghệ thuật, người bán hàng cũng là một nghệ sĩ. Nói vui chứ thật ra không có sai, làm cái ngành nghề gì cũng vậy, đặt cái tâm cho đúng chính là làm đẹp

Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động Sản
Luật đất đai

Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản

– Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: + Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; + Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; + Chứng

Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động Sản
Luật đất đai

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

– Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ. – Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm:

Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động Sản
Luật đất đai

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được thực hiện theo trình tự sau: – Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị

Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động Sản
Luật đất đai

Mẫu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới

Thông tư
Luật đất đai

Thông tư số: 11/2015/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG Số: 11/2015/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng

Nghị định
Luật đất đai

Nghị định số 62/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 62/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng ______________________   Căn cứ Luật Tổ