[ad_1]

Dù hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thể hồi phục nhưng bức tranh kinh tế Việt Nam đã tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực như: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng cao, xuất siêu tiếp tục quay trở lại, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020…

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 11 THÁNG GIAI ĐOẠN 2014-2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 11 THÁNG 2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIẢM TRONG 11 THÁNG 2021 (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/11/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/11/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 11 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG 11 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 11 THÁNG 2021 (DOANH NGHIỆP)

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG 11 THÁNG 2021 (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

[ad_2]