[ad_1]

Sản xuất công nghiệp tháng 02/2022 tiếp tục khởi sắc với mức tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10%, tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp…

Ngành chế, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng chính. Ngành chế, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng chính.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 28/02, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2022 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần phần lớn tập trung trong tháng Hai.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, IIP tháng 02/2022 tăng 8,5%. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,1%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10%; sản xuất và phân phối điện tăng 8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,8%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,8%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,1% (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,4%), đóng góp 5,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,5%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2,8%, làm giảm 0,44 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 2 tháng đầu năm các năm 2018-2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm.Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 2 tháng đầu năm các năm 2018-2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất của một số ngành trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: thiết bị điện tăng 27,9%; máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 21,2%; trang phục tăng 20,1%; thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 15%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 11%; xe có động cơ tăng 10,8%; da và các sản phẩm liên quan tăng 10,6%; phương tiện vận tải khác (mô tô, xe máy) tăng 10,2%; hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 9,7%.

Ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành sản xuất giảm là sản phẩm từ cao su và plastic giảm 11,8%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 11,4%; than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 10,8%; khai thác quặng kim loại giảm 9,6%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 8,6%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước.

Tốc độ tăng/giảm IIP 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).Tốc độ tăng/giảm IIP 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Alumin tăng 20,3%; bột ngọt tăng 17,6%; thủy hải sản chế biến tăng 15%; quần áo mặc thường tăng 14,1%; ô tô tăng 12,2%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,8%; sữa tươi tăng 11,5%; xi măng tăng 11%; linh kiện điện thoại và xe  máy cùng tăng 10,7%; thép cán tăng 10,5%; thức ăn cho gia súc tăng 10,4%.

Ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Tivi giảm 32,4%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 13,4%; xăng dầu các loại giảm 12,8%; điện thoại di động giảm 12,6%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 6,6%; thức ăn cho thủy sản giảm 4,4%.

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tại thời điểm 01/02/2022 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,8% và giảm 3,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,6% và tăng 3,4%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,3% và tăng 1,5%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,5% và tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 0,7%.

[ad_2]