[ad_1]

HBC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2022 gấp 3.6 lần năm trước

Theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 17,500 tỷ đồng và lãi sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và gấp 3.6 lần so với kết quả của năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh 2022 của HBC

HBC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2022 gấp 3.6 lần năm trước

Nguồn: HBC

Đối với việc phân phối lợi nhuận, Ban lãnh đạo HBC dự định sẽ chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 5%, có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trong năm 2022, HBC lên kế hoạch phát hành 12.55 triệu cp cho đối tượng CBCNV (ESOP) vớ giá chào bán bằng mệnh giá. Số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành bao gồm 1.3 triệu cp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016; 2.5 triệu cp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; 3.75 triệu cp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019; và  5 triệu cp dự kiến được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022.

Ngoài phát hành ESOP, HBC còn dự định phát hành riêng lẻ 74 triệu cp cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm nay hoặc năm 2023. Với số tiền thu được từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay, làm giảm áp lực tài chính.

Giá phát hành sẽ được HĐQT quyết định sau. Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Năm 2021, do tiến độ thị công tại nhiều công trình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu thuần của HBC gần như đi ngang so với với năm 2020. Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý được tiết giảm, Công ty báo lãi sau thuế xấp xỉ 97 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 16%.

Hà Lễ

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/hbc-dat-muc-tieu-loi-nhuan-sau-thue-2022-gap-36-lan-nam-truoc-737-949547.htm

[ad_2]