[ad_1]

Nguồn ảnh: Soha

Gia Cát Lương có tài bài binh bố trận, hơn nữa ông có tầm nhìn xa, phò tá Lưu Bị. Điều đáng trân quý hơn nữa là sau khi Lưu Bị qua đời, ông vẫn hết lòng phò tá Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị, không quên phục hưng nhà Hán, năm lần nam chinh bắc tiến, cuối cùng chết vì bạo bệnh.

Vào mùa xuân năm Trương Vũ thứ ba (tức năm 223 sau Công Nguyên), Lưu Bị đổ bệnh ở Vĩnh An, liền triệu Gia Cát Lượng, lúc đó đang ở Thành Đô đến để dặn dò việc hậu sự.

Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng: “Thừa tướng tài hơn Tào Phi mười lần, tất có thể bình định thiên hạ, nhất định sẽ làm nên đại sự. Con trai ta, nếu có thể phò tá thì hãy phò tá, nếu nó bất tài, thừa tướng có thể phế nó và lên thay (quân khả tự thủ)”.

Lưu Bị lại quay sang dặn dò Lưu Thiện: “Phải coi Thừa tướng như cha, sau này làm việc hãy bàn với Thừa tướng!”

Sau khi Lưu Thiện lên ngôi, ông rất kính trọng và nghe lời Gia Cát Lượng, mọi việc triều chính đều do Gia Cát Lượng quyết định.

Bức tranh vẽ về Gia Cát Lương. Nguồn ảnh: soundofhope

Mặc dù trước khi chết Lưu Bị đã nói với Gia Cát Lượng rằng nếu cần Gia Cát Lượng có thể thay ông ta làm hoàng đế nước Thục, nhưng ai không biết rằng Gia Cát Lượng vì câu nói này mà càng trở nên thận trọng và lo sợ hơn, cuối cùng trên đường đến Bắc chinh, ông kiệt sức và cuối cùng qua đời vì bệnh.

Sau khi Gia Cát Lương mất vì bệnh, có binh lính trở về kinh thành báo tang cho Lưu Thiện, đồng thời cũng mang về bản kiểm kê tài sản của Gia Cát Lượng, bảng kiểm kê ghi: “Thành Đô có 800 cây dâu và 15 mẫu đất màu mỡ”.

Tuy nhiên, nhiều quan đại thần không tin, tể tướng của một đất nước chỉ có khối tài sản ít ỏi như vậy sao, Lưu Thiện đọc xong liền sai người đến kiểm tra tài sản nhà Gia Cát Lượng.

Sau khi quân lính điều tra kỹ lưỡng, về báo cáo với Lưu Thiện rằng những điều Gia Cát Lượng nói là đúng, không hề có một chút dối trá nào. Ngay lập tức, Lưu Thiện tức giận ném ly rượu, đập bàn đứng dậy bày tỏ sự cảm thán trước hoàn cảnh “bần cùng” của Khổng Minh tiên sinh. Các tướng xung quanh nghe xong đều chết lặng.

Phẩm cách thanh cao của Gia Cát Lượng thật đáng khâm phục, không có gì lạ khi các thế hệ sau coi Gia Cát Lượng là đại diện cho những bậc trung thần.

Nhìn lại cách ứng xử của Lưu Thiện, không khó để nhận thấy những gì ông đã làm cho Gia Cát Lượng. Cả trước và sau khi Thừa tướng chết, Lưu Thiện đều cố gắng hết sức để bảo vệ danh tiếng và gia đình của Gia Cát Lượng, đồng thời thể hiện sự khôn ngoan tuyệt vời qua những chi tiết nhỏ.

Đăng Dũng biên dịch

Nguồn: soundofhope (Đường Khiết)

Xem thêm

[ad_2]