[ad_1]

Vì sao cổ nhân nói: “Trong nhà có người vợ hiền, giống như quốc gia có vị tể tướng tài đức”

[ad_2]