[ad_1]

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Sân gôn BRG nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Sân gôn quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương

Ảnh minh họa

Theo đó, diện tích đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất rừng sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định là 30,63 ha (trong tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là 72,56 ha).

Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (dự án Sân gôn quốc tế cao cấp).

Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 36 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký ban hành Quyết định này. Quyết định chấp thuận của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong các trường hợp.

Cụ thể, sau 90 ngày kể từ ngày ký văn bản chấp thuận mà Công ty cổ phần Sân gôn BRG không thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa hoặc Công ty cổ phần Sân gôn BRG không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân gôn quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương do Công ty cổ phần Sân gôn BRG đề xuất.

Hoặc các trường hợp khác như khu đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư khác; dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư; hết thời gian thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty cổ phần Sân gôn BRG hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân gôn quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương theo đúng tiến độ thời gian được chấp thuận và các quy định của pháp luật về đầu tư.

Cùng với đó, chỉ được thực hiện việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Sân gôn quốc tế cao cấp theo quy định sau khi được UBND tỉnh ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Chưa hết, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty hoàn thành việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 36 tháng để thực hiện dự án Sân gôn quốc tế cao cấp (thời hạn Quyết định này có hiệu lực).

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thong-tin-moi-nhat-ve-du-an-san-gon-quoc-te-cao-cap-do-cong-ty-co-phan-san-gon-brg-de-xuat-tai-thanh-hoa-108294.html

[ad_2]