[ad_1]

Nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân, Hậu Giang tập trung nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, ngân sách địa phương để đầu tư khu tái định cư Mái Dầm, Tân Phú Thạnh giai đoạn 2 và Tân Hòa với tổng số vốn 720 tỷ đồng.

Hậu Giang dự kiến chi hơn 700 tỷ cho các khu tái định cư

 (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Theo Báo Hậu Giang, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ tám (chuyên đề) nhằm xem xét, biểu quyết cho ý kiến thông qua 6 dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các dự án này báo gồm dự án nâng cấp, mở rộng, cải tạo trung tâm công tác xã hội tỉnh; khu tái định cư Tân Hòa; khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2; khu tái định cư Mái Dầm và kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo lãnh đạo tỉnh, nhằm thực hiện Nghị quyết số 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ thành lập mới 4 khu công nghiệp, với diện tích là 784 ha.

Các khu công nghiệp này gồm khu công nghiệp Đông Phú, diện tích khoảng 120 ha; khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2, diện tích khoảng 220 ha; khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2, diện tích khoảng 234 ha và khu công nghiệp Tân Hòa, diện tích khoảng 210 ha.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A đang triển khai, thực hiện một số dự án trọng điểm; đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường của tỉnh và một số dự án khác đang triển khai thực hiện.

Do đó, nhu cầu nền để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng là rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh tập trung nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, nguồn ngân sách địa phương để đầu tư khu tái định cư Mái Dầm, Tân Phú Thạnh giai đoạn 2 và Tân Hòa với tổng số vốn 720 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc UBND tỉnh xin điều chỉnh chủ trương đầu tư khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu giai đoạn 2 và khu tái định cư Đông Phú phục vụ KCN Sông Hậu theo nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là do các dự án này bị tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá vật liệu.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho rằng, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm quy mô xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư phần diện tích điều chỉnh giảm trong thời gian tới.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/hau-giang-du-kien-xay-dung-them-3-khu-tai-dinh-cu-720-ty-dong-202262102344393.htm