Trong 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu tổng vốn thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp cả năm đạt khoảng 400 triệu USD; triển khai thành lập một khu công nghiệp mới và hoàn thành thủ tục đầu tư 2 – 3 khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với UBND các quận, huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp.

Theo Ban này, lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý thu hút đầu tư 4 dự án mới vốn đăng ký 1 triệu USD và 450 tỷ đồng; 12 dự án đầu tư mở rộng vốn đăng ký 60 triệu USD và 30 tỷ đồng. Tổng mức thu hút đầu tư 81 triệu USD quy đổi.

Đến nay, số dự án thứ phát đang hoạt động là 707 dự án, trong đó, có 305 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đăng ký trên 6,1 tỷ USD; 402 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, ước 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp là 4.869 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước 238,5 triệu USD; xuất khẩu 3.124 triệu USD.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu tổng vốn thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp cả năm đạt khoảng 400 triệu USD (tăng 28,8% so với năm 2021); triển khai thành lập một khu công nghiệp mới và hoàn thành thủ tục đầu tư 2 – 3 khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, phấn đấu doanh thu đạt 8,2 tỷ USD; nộp ngân sách 229,4 triệu USD…

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp và dự án đầu tư khu công nghiệp không còn phù hợp và bổ sung quy hoạch, thành lập mới các khu công nghiệp với vị trí, quy mô phù hợp, đảm bảo đồng bộ hạ tầng phát triển công nghiệp với hạ tầng xã hội phục vụ các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, phối hợp rà soát quy hoạch, xác định vị trí và bố trí quỹ đất theo quy hoạch để triển khai xây dựng nhà ở xã hội và các thiết chế đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; triển khai thành lập, sớm đưa vào vận hành khai thác và thu hút dự án đầu tư vào 5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025.



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/ha-noi-se-thanh-lap-va-dau-tu-3-4-khu-cong-nghiep-tu-nay-den-cuoi-nam-2022528211327924.htm