[ad_1]

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa nhắc nhở chậm công bố thông tin đối với Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco).

Fideco bị nhắc nhở vì “quên” công bố thông tin hợp tác đầu tư dự án tại Long An

Fideco đã chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An

Theo đó, HoSE nhắc nhở Fideco chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.

Được biết, ngày 9/5, HoSE nhận được công văn của Fideco về Nghị quyết HĐQT ngày 28/3 về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An.

Trong đó, giá trị góp vốn của Fideco vào dự án là 280 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản, lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2021 (804,7 tỷ đồng), căn cứ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất…”.

HoSE cho biết, “Fideco đã chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác phát triển đầu tư dự án tại Bến Lức, Long An và nhắc nhở, đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Về việc hợp tác đầu tư dự án, Fideco đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án trên khu đất tại Bến Lức, Long An mà không thành lập pháp nhân mới giữa Công ty CP Fideco với Công ty CP Hưng Vượng Bến Lức. Trong đó, giá trị góp vốn của Fideco vào dự án là 280 tỷ đồng.

Trong quý 1/2022, Fideco ghi nhận doanh thu đạt 3,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,8% và tăng 208,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/fideco-bi-nhac-nho-vi-quen-cong-bo-thong-tin-hop-tac-dau-tu-du-an-tai-long-an-109936.html

[ad_2]