[ad_1]

Theo UBND huyện Đức Trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản 1434/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09/3/2022 về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa.

Dừng xem xét việc chấp thuận dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim do FLC đề xuất tại Lâm ĐồngẢnh minh họa

Ngày 1/4/2022, UBND huyện Đức Trọng có Báo cáo số 137/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện.

Theo đó, dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC khảo sát nghiên cứu tại Thông báo số 200/TB-UBND ngày 01/8/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC liên quan đến việc thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Quy hoạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Hiện nay Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/3/2020.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Tuy nhiên qua theo dõi, hiện nay Bộ Kế hoạch & Đầu tư có văn bản 1434/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09/3/2022 về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trong khi đó, đối với dự án Khu đô thị Liên Khương – Prenn, ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7737/UBND-XD2 chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoạn FLC nghiên cứu, khảo sát và đề xuất quy hoạch dự án Khu đô thị Liên Khương – Prenn.

Đến ngày 14/10/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 284/UBD-XD2 v/v thống nhất phạm vi nghiên cứu quy hoạch để Công ty cổ phần Tập đoạn FLC khảo sát và lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.500 ha.

Hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chưa triển khai.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/dung-xem-xet-viec-chap-thuan-du-an-khu-do-thi-nam-song-da-nhim-do-flc-de-xuat-tai-lam-dong-108120.html

[ad_2]