[ad_1]

Ngày 29/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, thông qua kế hoạch kinh doanh và đồng thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên đến gần 29%…

Nam A Bank lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch, chia cổ tức với tỉ lệ 29%

Cụ thể, các cổ đông đã đồng thuận thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên mức hơn 10.500 tỷ đồng; chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ gần 29%.

Liên quan đến vấn đề niêm yết, hiện cổ phiếu NAB của Nam A Bank đang được giao dịch trên hệ thống UpCoM (thuộc Sở sao dịch chứng khoán Hà Nội), cổ đông cũng thông qua phương án niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại sàn HOSE hoặc HNX.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện Hệ sinh thái Ngân hàng số: Robot OPBA, Open Banking và ONEBANK, đáp ứng nhu cầu giao dịch. Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện các chuẩn mực Basel III, giữ vững mức độ tín nhiệm của Moody’s ở mức B2 và triển vọng “ổn định”.

Mới đây, ngân hàng đã triển khai chuẩn Báo cáo tài chính chuẩn mực quốc tế (IFRS) giúp tăng tính minh bạch, dần tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính đa phương và tổ chức tài chính quốc tế để đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/nam-a-bank-len-ke-hoach-niem-yet-co-phieu-tai-so-giao-dich-chia-co-tuc-voi-ti-le-29-109192.html

[ad_2]