[ad_1]

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, san ủi với quy mô lớn nhằm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thành đất ở

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 2955/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Thông báo Kết luận của UBTVQH về công tác dân nguyện.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, yêu cầu rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai.

Đồng thời phải có giải pháp bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, san ủi với quy mô lớn nhằm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh dịch vụ,…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-tu-y-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-rung-thanh-dat-o-109811.html

[ad_2]