[ad_1]

 

Tử vi thứ 4 ngày 18/5/2022 của 12 con giáp: Mùi có lợi, Sửu giỏi giang
 
Xem con so may man hom nay 18/5/2022
 

1. Số phát lộc cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

68

23 59

Nữ

8

34

74 32

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

10

38 54

Nữ

2

22

08 30

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

34
32

11
69
67
30

Nữ

8
5

51
55

02
23
63
68

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

27

17 38

Nữ

2 59 15 62

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

46

28 22
Nữ 5 27 11 44

Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Công việc gần đây chất đống.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Đau đầu vì tiền nong, nợ nần.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Việc gì cũng phải đến tay bạn giải quyết.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Người khác đang hiểu lầm bạn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Cố tình giúp đỡ người khác là một cái tội.

2. Con số may mắn hôm nay 18/5/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

31 34 86

Nữ

9

11 32 58

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

12 51 78

Nữ

3 21 66 18

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
25
21
01
57
24
99

Nữ

9
6

11
62
24
07
16
10

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

38 76 32

Nữ

3 32 11 68

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

12 52 83

Nữ

6

33 27 95
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Quản lý tài chính giỏi hơn người. 
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Công việc thuận lợi, được người lớn tuổi giám sát.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Sống biết điều chẳng để ai chịu thiệt.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Người không tốt thì không nên tiếc.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tiền bạc gần đây có chút trục trặc.
 

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 10 43 49
Nữ  7 81 45 32

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 29 32 14
Nữ   1 47 39 85

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 78 62 19
Nữ   4 61 18 34

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
71
46
17
21
41
67
Nữ 1
7
96
45
51
34
58
66

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 74 92 57
Nữ  4 42 79 45
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Dần cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Cần loại bỏ tính cách nóng nảy.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Công việc chưa xong cứ để mai làm.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Chẳng ai đối tốt với bạn thật lòng cả ngoại trừ gia đình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Không cần lấy lòng người khác.
Đọc ngay:

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 16 66 15
Nữ  8 75 19 42

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 48 98 36
Nữ 2 50 35 09

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
07
53
76
04
54
28
Nữ 8
5
09
61
59
27
15
76

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 96 41 26
Nữ  2 30 93 65

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 23 11 95
Nữ  5 55 21 32
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hở ra một chút là phải chi tiền.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Làm ăn có kế hoạch thì được no đủ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên đua đòi theo bạn bè.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Người ngoài bàn tán gì về bạn cứ mặc kệ mà sống.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Thức dậy vẫn khỏe mạnh là diễm phúc rồi.
 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 50 28 93
Nữ  6 34 23 67

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 98 07 12
Nữ  9 54 72 85

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 62 25 37
Nữ  3 48 69 12

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
73
87
18
12
59
04
Nữ 9
6
23
50
90
58
11
36

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 22 89 25
Nữ 3 42 57 90
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Cần một chuyến đi để giải tỏa căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Đừng buồn vì bạn lỡ đi nhầm đường.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Học cách sống đúng luôn là bài học khó.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không phải không buông được, chỉ là cố chấp thôi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Chỉ biết dựa vào sức mình mà cố gắng.
 

6. Con số may mắn trong ngày 18/5/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 52 72 73
Nữ  7 97 17 48

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 26 16 89
Nữ  1 70 03 47

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 36 12 44
Nữ 4 18 14 93

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
09
82
91
28
12
63
Nữ   1
 7
37
11
66
58
59
24

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 39 40 99
Nữ  4 40 52 82
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Số vất vả chẳng nhờ vả được ai.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Công việc gần đây không được ổn cho lắm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Ghi nhớ người giúp bạn lúc khó khăn.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Lòng người khó đoán, thật sự rất nguy hiểm.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Cho vay tiền còn lâu mới đòi lại được.
 

7. Số đẹp hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 23 58 84
Nữ   5 86 31 39

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 12 97 56
Nữ   8 22 47 77

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 08 58 24
Nữ  2 21 19 70

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 39 33 60
Nữ   5 18 52 09

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
41
58
74
46
37
18
Nữ 2
 8 
25
83
72
19
70
20
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Cứ chọn thử thách bản thân để lớn lên từng ngày.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Buồn cười là có vài người ghét bạn nhưng vẫn giả vờ nịnh bợ.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Dễ gặp phải mâu thuẫn trong công việc.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng cầu giàu sang, hãy cầu bình an.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Một số vật dụng trong gia đình sắp bị hỏng.
 

8. Số đại phát cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 89 40 23
Nữ  6 26 27 61

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 02 35 73
Nữ  9 26 02 17

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 38 69 27
Nữ  3 36 54 83

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 15 58 46
Nữ  6 23 12 39

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
51
23
29
86
28
17
Nữ  3
9
18
34
28
09
38
66
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hôm nay hơi mệt mỏi không thích đôi co.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Dạo này hơi túng thiếu trong chuyện tiền bạc.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bực bội là do vài người nợ dai.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Sống càng tốt càng dễ gặp người khó ưa.
 

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 12 50 22
Nữ  7 75 17 23

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 38 37 54
Nữ  1 37 23 46

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 27 35 15
Nữ  4 12 68 62

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 04 82 28
Nữ  7 27 39 22

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
48
50
77
28
17
70
Nữ  4
1
63
27
45
82
48
91
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Vất vả kiếm tiền cũng vì gia đình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Có tiếng nói rồi, mới có tư cách nói tới sự công bằng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Sống không vồn vã, chỉ muốn ở một mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không có cái khổ nào bằng khổ tâm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Muốn sống yên ổn mà xã hội cứ chèn ép.
Đừng bỏ lỡ:

10. Số cát lành cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 26 68 85
Nữ  8 57 32 14

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 06 95 69
Nữ  28 47 48

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  23 06 78
Nữ 5 80 24 18

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 18 72 96
Nữ 8 26 10 55

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
45
63
81
52
28
42
Nữ  5
2
54
16
67
44
83
75
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Trong công việc hay phải chịu thiệt thòi.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Làm nhiều nhưng không thấy tiền đâu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Sau lưng có anh em họ hàng trợ lực.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Bạn đừng quá bận tâm đến những lời chỉ trích.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Sống khỏe mạnh lành lặn là phước lớn rồi.
 

11. Con số may mắn hôm nay 18/5/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 25 97 51
Nữ  6 82 23 72

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 06 69 46
Nữ  9 53 06 67

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 26 84 06
Nữ  3 90 35 88

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 66 73 66
Nữ 6 78 46 19

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
37
61
16
67
65
28
Nữ 6
3
85
69
24
60
96
36
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Có nợ thì nên trả ngay, để lâu không tốt.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Người không tốt với bạn, họ tự biết hổ thẹn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Khi tâm bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Bạn của hiện tại rất khó ở vì tiền nong.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đau đầu vì những vấn đề công việc, học hành.

12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 73 63 20
Nữ  1 40 87 36

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 93 09 43
Nữ  1 21 76 39

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 63 14 33
Nữ 4 03 53 98

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 57 28 34
Nữ 7 80 33 65

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
13
39
90
34
73
12
Nữ  7
4
74
53
35
73
43
60
Tử vi hôm nay 18/5/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Yêu một người không yêu mình, rất đau đớn
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Công việc vất vả, thức sớm về khuya, sức mạnh kiệt quệ. 
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn hay tự rước thêm phiền phức về mình.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Không cần nể mặt những người nợ dai.
 

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 18/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 19/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
 
facebook twitter Con số may mắn hôm nay 18/5/2022 theo tuổi: Tìm số PHÁT TÀI giúp bạn ĐỔI VẬN Con số may mắn hôm nay 18/5/2022 theo tuổi: Tìm số PHÁT TÀI giúp bạn ĐỔI VẬN Con số may mắn hôm nay 18/5/2022 theo tuổi: Tìm số PHÁT TÀI giúp bạn ĐỔI VẬN

[ad_2]