[ad_1]

Từ đầu năm 2021 đến nay, có 59 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào Quảng Trị, với tổng vốn đăng ký 70.032 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị vừa có Báo cáo số 658/BC-SKH-TH về tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, có 59 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 70.032 tỷ đồng. Trong đó có 8 dự án trong Khu kinh tế với tổng vốn 62.137 tỷ đồng và 51 dự án ngoài Khu kinh tế với tổng vốn 7.896 tỷ đồng.

Một số dự án lớn có thể kể đến như: Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, Quảng Trị – giai đoạn 1 với tổng vốn gần 54.000 tỷ đồng; Khu công nghiệp Quảng Trị với tổng vốn 2.074 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú có tổng vốn 4.534 tỷ đồng; 3 dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 5, Hướng Nghiệp 2, Hướng Nghiệp 3, với tổng vốn đầu tư 4.068 tỷ đồng,…

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 1 dự án ODA tại Quảng Trị với tổng mức đầu tư 921,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề xuất 1 dự án với tổng mức đầu tư 1.149 tỷ đồng. Đây là dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, sử dụng vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị còn cho biết, địa phương đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án ODA; phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án ODA; phê duyệt đề xuất dự án đối với 2 dự án ODA mới.

[ad_2]