[ad_1]

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, thu thuế từ thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất là những khoản thu có mức tăng trưởng cao trong quý 1/2022.

Tổng cục Thuế vừa có thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế quý 1/2022 với nhiều khoản thu, sắc thuế tăng trưởng cao so với dự toán và cùng kỳ.

Cụ thể, quý vừa qua tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Thu thuế từ bất động sản tăng mạnh

Thu thuế từ thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất là những khoản thu có mức tăng trưởng cao trong quý 1.

Theo Tổng cục Thuế, so với dự toán, có 16 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 25%, trong đó một số khoản thu lớn như: khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 27,5%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%; thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%;…

Đáng chú ý, hai khoản thu từ tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ đạt cao so với dự toán, lần lượt ở mức 38% và 43,3%.

So với cùng kỳ, có 11 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng đó là: thuế thu nhập cá nhân ước tăng 20,6%; thuế bảo vệ môi trường ước tăng 7,1%; lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%; phí – lệ phí ước tăng 4,2%; thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%; Thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%.

Tổng cục Thuế đánh giá, thu ngân sách quý 1/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so với cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1/2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, bình quân một tháng có 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý cũng tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Bên cạnh việc các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn cho ngân sách thì có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thu hồi 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế cũng thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp khoảng 150 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thu-thue-tu-bat-dong-san-tang-manh-108164.html

[ad_2]