[ad_1]

Tài năng không đủ thì đa mưu lắm kế, chữ tín không đủ thì hay nhiều lời

[ad_2]