[ad_1]

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết liên quan đến đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Ảnh: Lê Phước Bình

Ngày 5/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Công văn số 2784/UBND-KTN về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Công văn số 32/CV-SSG ngày 19/4/2022 về đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị đại học huyện Núi Thành – Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh xem xét, nghiên cứu đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tại Công văn nêu trên để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine chủ động, phối hợp làm việc với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tap-doan-sunshine-muon-dau-tu-khu-do-thi-dai-hoc-tai-quang-nam-109420.html

[ad_2]