Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Công văn số 9409/UBND-KTN về chủ trương nghiên cứu, lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị giáo dục đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Viện Phát triển giáo dục đại học Sài Gòn nghiên cứu, lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị giáo dục đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh và hỗ trợ trường Đại học Quảng Nam liên kết, hợp tác với các Trường Đại học có uy tín trên thế giới để tổ chức các chương trình đào tạo chất lượng cao theo đúng quy định.

Quảng Nam thống nhất chủ trương lập quy hoạch, đề xuất đầu tư Khu đô thị giáo dục đại học quốc tế

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Viện Phát triển giáo dục đại học Sài Gòn phối hợp với UBND huyện Phú Ninh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, khảo sát, lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Trong đó, cần sớm làm việc với các Trường Đại học có uy tín trên thế giới để có các cam kết hợp tác trong quá trình thực hiện dự án; bổ sung tài liệu chứng minh việc huy động nguồn lực tài chính để thực hiện dự án đảm bảo nhu cầu, tiến độ đầu tư; nội dung, quy mô, tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động của các công trình, các giai đoạn,…

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Viện Phát triển giáo dục Sài Gòn để cập nhật, bổ sung ý tưởng, quy mô, phạm vi nghiên cứu vào đồ án Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông, Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 để làm căn cứ triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Viện Phát triển giáo dục đại học Sài Gòn rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tổng hợp vào báo cáo chuẩn bị làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: