[ad_1]
1. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc:

 

Cả 2 đều là phúc tinh và đồng nghĩa với nhau:a. Về tính tình:            

– Có thiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người            

– Có tín ngưỡng, tin tưởng nơi Phật Trời, nhân quả           

– Có khiếu đi tu, có thể đắc quảHai sao này giống nghĩa với Tứ Đức và Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thầnb. Về phúc thọ:            

– Chủ sự cứu giải tai họa, giảm bớt hung nguy            

– Giảm bệnh tật            

– Tăng phúc thọ do việc tu nhân tích đức, giúp người, người giúp

2. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc và một số sao khác:

 


– Thiên Tướng, Riêu, Y và Thiên Quan, Thiên Phúc: bác sĩ rất mát tay, lương y chữa bệnh giỏi

– Cơ Nguyệt Đồng Lương, Thiên Quan, Thiên Phúc: lương y, người hảo tâm, phúc thiện, hay làm công tác xã hội.

– Tử, Tham đồng cung: đi tu, cứu độ được nhiều người.

3. Ý nghĩa của thiên quan, thiên phúc  ở các cung:

 

Đóng ở bất luận cung nào, 2 sao này đều mang lại sự lành, sự thiện cho các cung đó. Tốt nhất là ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật.

a. Quan hay Di, Mệnh:Hay giúp đỡ người khác và được nhiều kẻ khác giúp đỡ.

b. Tài:Hay dùng tiền bố thí, cúng đường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội.

c. Điền:Có khi hiến điền, nhà cửa cho việc nghĩa.

d. Hạn:Được nâng đỡ, giúp đỡ trong công danh, tiền bạc.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet. 

[ad_2]