Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 19/12/2021 theo tuổi

1. Con số may mắn hôm nay 19/12/2021 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

25

43 27

Nữ

8

89

75 49

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

54

07 83

Nữ

2

11

28 19

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

60
38

96
58
69
99

Nữ

8
5

72
04

67
13
05
74

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

47

82 33

Nữ

2 93 34 52

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

56

22 40
Nữ 5 15 08 63
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Tý có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Trong cuộc sống cần biết cách nhẫn nhịn và chờ đợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Sự khiêm nhường luôn đem lại may mắn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Bạn luôn là người ổn định và đáng tin cậy.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Điều chỉnh lại chế độ ăn uống càng sớm càng tốt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Sự tử tế của bạn cuối cùng cũng được đền đáp.
Có thể bạn chưa biết: 

2. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

80 42 07

Nữ

9

57 36 54

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

16 55 92

Nữ

3 74 79 33

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
22
98
04
87
62
19

Nữ

9
6

01
65
13
28
76
45

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

39 96 84

Nữ

3 47 35 21

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

53 69 17

Nữ

6

71 44 50
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Sửu có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Cần phải ứng xử nhân hòa nhiều hơn để tránh tiểu nhân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy tin tưởng người thân trong nhà.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Nên xem xét lại thời gian ngủ nghỉ và làm việc.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy chịu khó hòa mình với thế giới bên ngoài nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Bạn là người sống hiền lành nên sẽ có phúc có phần.
 

3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 76 07 22
Nữ  7 39 86 69

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 02 58 05
Nữ   1 64 74 92

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 27 13 33
Nữ   4 91 65 75

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
47
88
31
94
46
87
Nữ 1
7
15
53
40
29
19
51

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 20 18 34
Nữ   4 43 96 08
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Dần có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn dũng cảm và biết đối đầu với hiện thực.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Phong độ sống và làm việc đáng nể.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Đừng cứng đầu vì sẽ làm hại bản thân.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nói được là sẽ làm được.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đáng khen cho lối sống khoa học của bạn.
Xem ngay:

4. Con số may mắn trong ngày 19/12/2021 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 77 27 99
Nữ  8 39 96 32

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 68 55 78
Nữ 2 03 74 43

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
47
59
62
07
09
56
Nữ 8
5
12
94
89
34
24
67

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 86 18 85
Nữ  2 29 41 14

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 54 53 93
Nữ  5 15 80 70
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Mão có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Tốt nhất là cứ ở nhà cho yên bình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Người khéo ăn khéo nói sẽ có tiền.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Thái độ sống quyết định đến vận số trong ngày.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Đừng xem nhẹ những bệnh liên quan đến phổi.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Có lộc thì nên phân phát bớt.
 

5. Số phát lộc cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 78 46 81
Nữ  6 54 94 57

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 17 31 03
Nữ  9 83 74 65

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 22 19 24
Nữ  3 98 55 92

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
36
09
87
02
40
76
Nữ 9
6
91
48
63
56
33
18

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 13 49 97
Nữ 3 25 30 55
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Thìn có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Chớ ham vui mà hại thân.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Lạt mềm buộc chặt, sống đừng quá coi trọng quy tắc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Sống quá nguyên tắc sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Làm gì cũng cần khéo léo, nhẹ nhàng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
 

6. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 43 37 09
Nữ  7 77 89 75

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 58 24 47
Nữ  1 01 46 13

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 97 08 94
Nữ 4 25 71 20

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
19
84
53
12
68
32
Nữ   1
 7
62
31
90
65
86
59

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 06 07 02
Nữ  4 94 33 44
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Tị có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nên tin tưởng vào người thân nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy lan tỏa năng lượng vui vẻ đến những người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Cởi mở bản thân để gây dựng nhiều mối quan hệ thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Tốt bụng nên bạn có được thiện cảm từ mọi người.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tình cảm đôi khi cũng cần được bồi đắp.
Xem thêm:

7. Con số may mắn hôm nay 19/12/2021 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 30 79 96
Nữ   5 51 43 26

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 69 22 37
Nữ   8 71 15 52

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 29 86 60
Nữ  2 18 36 78

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 89 90 42
Nữ   5 37 20 14

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
41
98
62
77
23
05
Nữ 2
 8 
53
24
37
48
99
60
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Ngọ có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Làm gì cũng nên dứt khoát kẻo tuột mất cơ hội tốt.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Tâm nên hướng thiện để vạn sự bình an.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Cẩn thận trong lời nói, cách hành xử.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nên học cách kiểm soát sự nóng nảy, ngang ngược.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Quá cứng rắn của bạn sẽ làm tổn thương người khác.
 

8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 69 42 10
Nữ  6 25 57 93

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 78 14 42
Nữ  9 96 04 26

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 43 38 72
Nữ  3 11 89 50

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 35 63 19
Nữ  6 84 25 04

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
28
73
92
41
33
67
Nữ  3
9
95
03
52
60
21
47
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Mùi có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng đến công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Suy nghĩ chu toàn trước khi đưa ra một quyết định nào đó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Việc hôm nay chớ để ngày mai mới làm xong.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nếu cứ hấp tấp thì sẽ dẫn đến sai sót.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Gia đình là nơi tốt nhất dành cho bạn.
Đừng bỏ lỡ:

9. Số may mắn cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 08 36 55
Nữ  7 87 24 48

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 92 16 63
Nữ  1 34 48 04

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 59 97 81
Nữ  4 12 58 24

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 79 86 37
Nữ  7 25 10 93

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
38
94
42
20
79
13
Nữ  4
1
43
59
63
90
29
34
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Thân có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Tâm lý xốc nổi sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hăng hái nhưng thiếu chín chắn.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Thời gian sẽ chứng minh được năng lực của bạn. 
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Làm gì cũng nên nghĩ đến sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Sống hướng thiện thì sẽ có phước.
 

10. Số đại phát cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 66 12 35
Nữ  8 57 79 98

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 31 42 27
Nữ  26 83 18

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  97 32 49
Nữ 5 82 51 07

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 13 78 62
Nữ 8 40 29 83

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
34
76
48
60
24
39
Nữ  5
2
95
28
54
86
10
43
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Tuất có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Tài ngoại giao đem lại nhiều tin vui.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Bạn được kính nể nhờ sự ôn hòa, điềm đạm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Trong suy nghĩ có khá nhiều sự mâu thuẫn.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tâm an vạn sự an, làm gì cũng nên minh bạch.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Đừng coi thường sức khỏe dạ dày.
 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 31 10 58
Nữ  6 83 62 27

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 79 93 42
Nữ  9 20 38 15

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 59 86 63
Nữ  3 94 02 32

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 42 28 81
Nữ 6 01 17 79

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
82
37
44
95
51
29
Nữ 6
3
71
28
36
81
93
43
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Tuất có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Với người ngoài cần cư xử có khuôn phép.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Đừng bộc lộ sự nóng giận lên khuôn mặt.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Làm gì cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cứ cố gắng ắt sẽ gặt hái được quả ngọt.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Càng yêu thương bản thân nhiều hơn thì càng tốt.
Bạn có biết:

12. Con số may mắn hôm nay 19/12/2021 cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 59 97 04
Nữ  1 61 10 26

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 73 34 48
Nữ  1 89 52 60

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 24 49 93
Nữ 4 31 67 11

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 92 74 50
Nữ 7 57 88 26

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
63
46
92
08
31
57
Nữ  7
4
26
86
62
31
49
09
Tử vi hôm nay 19/12/2021 tuổi Hợi có điểm gì cần lưu ý:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có khúc mắc trong lòng thì nên nói thẳng ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Dù nóng tính nhưng tâm rất tốt.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Hãy để mọi chuyện thuận theo ý trời.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nhạy bén để nhận ra những việc bất thường.
 

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 19/12/2021 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 20/12/2021 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: