[ad_1]

Chiều ngày 3/3, Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân như mức giảm trừ gia cảnh hiện quá lạc hậu, biểu thuế lũy tiến không còn hợp lý hay người làm công ăn lương bị “bỏ quên” trong các chính sách hỗ trợ…

Người lao động cho rằng mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến từng phần hiện không hợp lý.
Người lao động cho rằng mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến từng phần hiện không hợp lý.

Theo phản ánh, trong chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch thể hiện sự thiếu công bằng giữa các đối tượng nộp thuế, trong đó, người làm công ăn lương thiệt thòi hơn cả.

Bước sang năm thứ 3, người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính trình Chính phủ nhiều chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong khi người làm công ăn lương lại chưa được đề xuất chính sách hỗ trợ nào.

Sẽ càng bất công hơn khi trong điều kiện bình thường, người lao động đóng góp cho ngân sách nhà nước, nhưng khi họ gặp khó khăn thì chính sách thuế lại “bỏ quên”.

Mặt khác, mức giảm trừ gia cảnh với cá nhân người nộp thuế hiện là 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng hiện không còn phù hợp với mặt bằng giá cả nhiều năm nay nhưng vẫn được duy trì.

Giải đáp những phản ánh trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ (nếu có)… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

 

“Đối với các cá nhân là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì không phải nộp thuế. Các khoản trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm… cũng không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân”, Bộ Tài chính cho hay.

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

“Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) cũng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có thu nhập lớn hơn các mức nêu trên như trên 17 triệu đồng/tháng, 22 triệu đồng/tháng, số thuế phải nộp cũng rất nhỏ so với thu nhập của cá nhân.

Về biểu thuế, thực tế thực hiện cũng có ý kiến phản ánh cho rằng biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành là không hợp lý dẫn đến nhiều vướng mắc.

Chẳng hạn, biểu thuế có quá nhiều bậc, giãn cách giữa các bậc thấp quá hẹp dễ dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào cuối năm làm tăng số thuế phải nộp, tăng số lượng phải quyết toán thuế.

Thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số lẻ dẫn đến khó nhớ, người nộp thuế khó khăn trong việc tự xác định số thuế phải nộp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định, sẽ tiếp tục nghiên cứu để có điều chỉnh phù hợp khi sửa Luật thuế thu nhập cá nhân.

[ad_2]