[ad_1]

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không, sân bay tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tội phạm mua bán người…

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa... Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa…

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2022.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phân công quản lý có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tội phạm và mua bán người trong lĩnh vực phụ trách.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Văn phòng, Thanh tra hàng không và các phòng thuộc Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường chất lượng công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống buôn người để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Cục yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển khai thực hiện và giám sát công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống buôn người của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý.

Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không, sân bay cam kết thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người.

 

“Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa; khu vực sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; khu vực phục vụ tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế; trên tàu bay… nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động vi phạm pháp luật”, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu.

Cục cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động tội phạm và mua bán người.

Rà soát chặt chẽ quy trình kiểm tra, soi chiếu an ninh, các hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay để kịp thời phát hiện những sơ hở để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. 

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kiến thức, kỹ năng chống tội phạm và mua bán người. Kịp thời trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm và mua bán người trên địa bàn làm cơ sở cho việc phối hợp kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, Công ty CPHK Vietjet Air, PacificAirlines, VASCO…, Cục yêu cầu các đơn vị tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển và không tiếp tay cho vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không rõ xuất xứ đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người trong hoạt động hàng không…

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cung ứng suất ăn, xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay, Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động tội phạm và mua bán người.

Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật của đơn vị mình khi ra, vào hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay nhằm ngăn chặn việc thực hiện và tiếp tay cho hành vi tội phạm và mua bán người…

Cục Hàng không Việt Nam giao Phòng An ninh hàng không đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam theo quy định.

 

Những năm gần đây, khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, nhất là các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam, tình hình tội phạm mua bán người rất phức tạp. Số nạn nhân bị mua bán khoảng là 11,7 triệu người, chiếm 70% số nạn nhân bị mua bán trên thế giới, trong đó 55% là phụ nữ, trẻ em gái; 45% là nam giới. Ước tính mỗi năm lợi nhuận từ hoạt động tội phạm mua bán người tại khu vực này đạt hàng chục tỷ USD. 

Theo số liệu do Bộ Công an cung cấp, từ năm 2010 đến giữa năm 2021, Việt Nam phát hiện gần 3.500 vụ, với 5.000 đối tượng, lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Tội phạm mua bán người xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê…

#box1649044222332{background-color:#b9d5bb}

Nguồn: https://vneconomy.vn/hang-khong-siet-chat-kiem-tra-day-lui-toi-pham-mua-ban-nguoi.htm

[ad_2]