[ad_1]

KSFinance nhận chuyển nhượng gần 51% vốn của Chứng khoán KS

Ngày 22/11, CTCP Tập đoàn KSFinance (HNX: KSF) đã nhận chuyển nhượng hơn 51 triệu cp của CTCP Chứng khoán KS (HRS), qua đó, nắm 50.99% vốn của Chứng khoán KS.

Số cổ phiếu KSF nhận chuyển nhượng đến từ hai cổ đông lớn của Chứng khoán KS gồm Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Dự án Trường Hải (Trường Hải) (hơn 32 triệu cp) và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Công trình Việt (Công trình Việt) (hơn 19 triệu cp).

Hai công ty Trường Hải và Công trình Việt cũng vừa trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán KS từ ngày 14/10 sau khi nhận chuyển nhượng từ một số cổ đông cá nhân khác.

Các cá nhân đã chuyển nhượng cổ phần của Chứng khoán KS cho Công ty Trường Hải

Nguồn: Chứng khoán KS
Các cá nhân đã chuyển nhượng cổ phần của Chứng khoán KS cho Công ty Công trình Việt

Nguồn: Chứng khoán KS

Trước khi nhận chuyển nhượng cổ phần của Chứng khoán KS, ngày 18/11, HĐQT KSF đã thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ 20% vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake. Mục đích của thương vụ được KSF cho biết là nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư của Công ty.

Về tình hình kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần từ 2 mảng chuyển nhượng và cho thuê bất động sản của KSF đều tăng mạnh. Ngoài ra, Công ty còn phát sinh thêm gần 103 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ tổng thầu. Kết quả, tổng doanh thu thuần của KSF đạt gần 905 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp của Công ty theo đó cũng gấp gần 45 lần so với quý 3 năm trước. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 5% lên 35%.

Cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của KSF

Nguồn: KSF

Dù các loại chi phí đều tăng theo đà tăng của doanh thu nhưng KSF vẫn báo lãi ròng hơn 267 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 6.7 lần cùng kỳ năm trước.

Hà Lễ

[ad_2]