[ad_1]

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 02/2022 cần nhớ

Một số sự kiện công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán đáng chú ý trong tháng 02 gồm có ngày cơ cấu danh mục VN30 có hiệu lực, công bố cơ cấu danh mục (MSCI) và đáo hạn HĐTL VN30F2202.

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 01/2022 cần nhớ

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 12/2021 cần nhớ

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 02/2022 cần nhớ

  • 07/02: Cơ cấu danh mục VN30 có hiệu lực

    ; Công bố PMI (Purchasing Managers Index);

  • 10/02: Công bố cơ cấu danh mục (MSCI)

  • 14/02: Hạn công bố BCTC Q4/2021 soát xét (Không bắt buộc)*

  • 17/02: Đáo hạn HĐTL VN30F2202

*: Nếu công bố BCTC quý soát xét trong thời hạn công bố BCTC quý chưa soát xét thì không phải công bố BCTC quý chưa soát xét.

Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời và đúng hạn là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư khi đã là công ty đại chúng. Đây cũng là tiêu chí xét duyệt đầu tiên trong chương trình bình chọn IR thường niên (IR Awards) do Vietstock và Báo Tài chính & Cuộc sống đồng tổ chức nhằm vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

Xử phạt vi phạm công bố thông tin đáng chú ý trong tháng 01/2022

Trong tháng gần nhất (tháng 01/2022), UBCKNN đã xử phạt nhiều tổ chức do các vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin.

Cụ thể, CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định đồng thời vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) không công bố đúng thời hạn các tài liệu về giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2021.Ngoài ra, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) và CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) cũng bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn và không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Riêng CTCP Louis Capital (HOSE: TGG) vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật.

IR AWARDS 2022

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

IR Awards là chương trình thường niên, thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết, bao gồm Khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Bình chọn IR hai hạng mục và Vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 02/2022 cần nhớ

  • Ban tổ chức: Vietstock với Báo Tài chính và Cuộc sống
  • Website chương trình: https://ir.vietstock.vn/

Phòng Dữ liệu Vietstock

[ad_2]