TLD: Giá cổ phiếu ‘chuyển mình’ mạnh mẽ, Chủ tịch muốn mua 4 triệu cp 

Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE: TLD), vừa đăng ký mua 4 triệu cp TLD trong thời gian từ 08/12/2021 đến 06/01/2022.

Hiện, ông Ngọc đang sở hữu gần 4.1 triệu cp TLD, chiếm 10.24% vốn của Công ty. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch TLD sẽ tăng sở hữu lên mức 8.1 triệu cp, tương đương tỷ lệ 20.25% vốn.

Đóng cửa phiên 03/12/2021, giá cổ phiếu TLD dừng tại mức 13,250 đồng/cp, gấp 2.7 lần sau hơn 4 tháng qua.

Chiếu theo mức giá này, ước tính Chủ tịch TLD phải chi hơn 53 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

TLD: Giá cổ phiếu 'chuyển mình' mạnh mẽ, Chủ tịch muốn mua 4 triệu cp

Về hoạt động kinh doanh của TLD, trong quý 3/2021, mặc dù doanh thu thuần tăng 27% so cùng kỳ, đạt gần 103 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng của Công ty lại giảm 68%, còn gần 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn biến động mạnh trong đợt dịch thứ 4, chiếm tỷ trọng cao trên doanh thu thuần. Ngoài ra, trong quý 3/2021, Công ty còn phát sinh thêm chi phí bán hàng nên lợi nhuận giảm mạnh.

Sau 9 tháng đầu năm 2021, TLD đạt gần 250 tỷ đồng doanh thu thuần và 10 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt giảm 15% và 40% so cùng kỳ.

Năm 2021, TLD đặt mục tiêu đạt 410 tỷ đồng doanh thu và gần 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9% và 8% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch đặt ra, Công ty đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

TLD: Giá cổ phiếu 'chuyển mình' mạnh mẽ, Chủ tịch muốn mua 4 triệu cp

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của TLD tăng 11% so với đầu năm, lên gần 698 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho gần 218 tỷ đồng – tăng 77% và tài sản cố định gần 210 tỷ đồng, gấp 2.2 lần đầu năm.

Nợ phải trả chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn hơn 113 tỷ đồng, gấp 2.7 lần đầu năm.

Khang DiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: