[ad_1]

Không công bố thông tin, TCK bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 05/04/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cơ khí xây dựng – CTCP (UPCoM: TCK).

Theo đó, TCK bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với một loạt tài liệu: BCTC tổng hợp và hợp nhất quý 2/2017; BCTC hợp nhất quý 3-quý 4/2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 30/5/2019); Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (họp ngày 27/11/2019); Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; BCTC kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2020 và quý 1/2021; Báo cáo thường niên năm 2020.

Mặt khác, TCK cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: BCTC kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2016 và 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; BCTC tổng hợp quý 1-3/2017; BCTC tổng hợp và hợp nhất quý 4/2017; Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 20/7/2017; BCTC kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; BCTC bán niên đã được soát xét tổng hợp và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; BCTC tổng hợp và hợp nhất các quý trong năm 2019 và 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 2020; Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (họp ngày 29/6/2020); Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 17/12/2019); 

Ngoài ra, Công ty cũng công bố thông tin không đúng hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu trên.

Kết quả kinh doanh của TCK

Về hoạt động kinh doanh năm 2021, TCK lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng chủ yếu do gánh nặng giá vốn, chi phí tài chính và bán hàng.

Diễn biến giá cổ phiếu TCK sau hơn 1 năm

Trên thị trường, giá cổ phiếu này nằm im ở mốc 3,900 đồng/cp do không có thanh khoản trong 1 năm qua.

Khang Di

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/khong-cong-bo-thong-tin-tck-bi-phat-70-trieu-dong-830-951291.htm

[ad_2]