Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

3 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

4 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

5 phiên

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

Giao dịch nhiều

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Bạn dự báo hôm nay, thị trường sẽ ra sao?

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 09/12

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: