[ad_1]

Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua từ chối yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2022 của nhóm cổ đông đề ngày 23/3.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, địa ốc Hoàng Quân nêu 2 lý do khiến Hội đồng quản trị bác yêu cầu này.

Địa ốc Hoàng Quân từ chối yêu cầu họp cổ đông bất thường

Ảnh minh họa

Thứ nhất, việc dời ngày tổ chức phiên họp thường niên và huỷ danh sách cổ đông trước đó là cần thiết và không vi phạm quyền cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

Thứ hai, nhóm cổ đông và nhà đầu tư đề xuất họp bất thường chưa cung cấp đủ bằng chứng chứng minh tỷ lệ sở hữu.

Trước đó, ban lãnh đạo Hoàng Quân đã dời ngày tổ chức đại hội cổ đông do nhiều thành viên ban lãnh đạo, ban tổ chức bị nhiễm bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, số lượng cổ đông tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, vượt quá số lượng dự kiến nên công ty hoãn họp để sắp xếp lại hội trường đủ sức chứa.

Quyết định này sau đó vấp phải sự phản đối của một nhóm cổ đông nắm hơn 47 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần.

Ngày 12/3, Địa ốc Hoàng Quân nhận được văn bản kiến nghị của nhóm 42 cổ đông liên quan đến Louis Holdings về đề cử nhân sự.

Nội dung kiến nghị của nhóm này là bầu bổ sung thành viên HĐQT HQC nhiệm kỳ 2020-2024. Đồng thời, nhóm đề cử bà Nguyễn Giang Quyên, Tổng giám đốc Louis Land vào HĐQT.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/dia-oc-hoang-quan-tu-choi-yeu-cau-hop-co-dong-bat-thuong-108144.html

[ad_2]