[ad_1]

Trong kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích 105 khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng là 781,94 ha, ước tính khoảng 12.901,67 tỷ đồng…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, tổng khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 105 khu đất với 781,94 ha, ước tính giá trị khoảng 12.901,67 tỷ đồng.

Trong đó, các khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên gồm 40 khu đất/746,12 ha và các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng gồm 65 khu đất/35,83 ha. 

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022 là 15 khu đất/157,61 ha, ước tính giá trị khoảng 2.842,11 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2020-2024). Đấu giá quyền sử dụng đất các năm tiếp theo 27 khu đất/588,92 ha, ước tính giá trị khoảng 10.461,1 tỷ đồng.

Ngoài ra cũng giao UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo các Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện, và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối với 63 khu đất/35,41 ha, ước tính giá trị khoảng 353,94 tỷ đồng.

Để triển khai có hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được yêu cầu chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án đấu giá, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, xác định giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức đấu giá; chủ trì thực hiện thẩm định điều kiện năng lực giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; kiểm tra việc sử dụng đất của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch, đúng tiến độ hoặc phương án sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Còn các sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mục đích của việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi xã hội.

Đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu dân cư tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Ngoài ra, qua đấu giá đất cũng giúp tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Do đó, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường trục lợi.

Nguồn: https://vneconomy.vn/dong-nai-se-dau-gia-quyen-su-dung-105-khu-dat-trong-nam-2020-va-cac-nam-tiep-theo.htm

[ad_2]