[ad_1]

Tình trạng nhiều người trúng đấu giá không phải là người dân tại xã đó, mà là người từ đô thị hoặc các địa phương khác tranh mua, gây ra các cơn “sốt ảo” giá đất tại các địa phương.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), khi thực hiện quy định đấu giá công khai các lô “đất ở”, đã xảy ra tình trạng nhiều người trúng đấu giá không phải là người dân tại xã đó mà là người từ đô thị hoặc các địa phương khác tranh mua.

Những người này tham gia đấu giá đất nhưng không có nhu cầu thực mua đất cất nhà để ở, mà chỉ nhằm mục đích bán lại kiếm lãi, trong đó có giới “đầu nậu, cò đất” gây ra các cơn “sốt ảo” giá đất tại địa phương.

Đề xuất người trong xã không mua đất đấu giá thì người ngoài xã được mua

HoREA cho biết theo quy định tại Điều 118, Luật Đất đai 2013, nêu không đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn mà thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã, mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở để giải quyết nhu cầu có đất làm nhà cho các hộ nghèo tại địa phương. Ngoài ra, đối với các trường hợp giao đất ở khác thì phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

Vì vậy, trong văn bản mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi một số quy định của các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, HoREA đề xuất bổ sung quy định đối tượng tham gia hộ đấu giá các lô đất ở phải là người trong xã đó, nếu người dân trong xã không tham gia đấu giá đất thì mới cho phép người ngoài xã tham gia đấu giá đất.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/de-xuat-nguoi-trong-xa-khong-mua-dat-dau-gia-thi-nguoi-ngoai-xa-duoc-mua-109961.html

[ad_2]