[ad_1]

Đoàn giám sát sẽ chú trọng xem xét, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở nhà, đất…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định số 08/QĐ-HĐND về việc tổ chức đoàn giám sát của HĐND TP giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội của thành phố Hà Nội; quản lý sử dụng quỹ nhà, quỹ đất 20-25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Quá trình giám sát phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công. Dự kiến trong tháng 5 và 6/2022, Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND quận, huyện, thị xã về nội dung này.

Trong đó, Đoàn giám sát sẽ chú trọng xem xét, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở nhà, đất, bao gồm: Trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội của thành phố Hà Nội; nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ;

Nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích để ở như nhà công vụ, nhà ở cũ, nhà tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; quỹ nhà kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà chung cư tái định cư tại các dự án, khu đô thị (diện tích do thành phố Hà Nội quản lý); quỹ nhà, quỹ đất 20- 25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Nguồn: https://vneconomy.vn/ha-noi-thanh-lap-doan-giam-sat-viec-quan-ly-su-dung-nha-dat-thuoc-so-huu-nha-nuoc.htm

[ad_2]