Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.               

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 446/2020/CV – NHS ngày 19/10/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS báo cáo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua bán, đặt cọc cho thuê đợt 2 NOXH tại Dự án:  Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS  tại Văn bản số 446/2020/CV – NHS  ngày 19/10/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)