Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 16 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 16  tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3  dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 05DK/2020/CV-BKTL của Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long ngày 31/10/2020 về việc danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 16 tại các Tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 16 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội., tại Văn bản số 05DK/2020/CV-BKTL ngày 31/10/2020 và có 03 trường hợp bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)