Từ năm 2014 đến nay, Bà Rịa – Vũng Tà đã giãn tiến độ cho 37 dự án du lịch, song mới có 6 dự án đi vào hoạt động; 2 dự án còn trong tiến độ điều chỉnh, đang triển khai thực hiện; 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ/điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh này vừa có buổi làm việc nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rà soát các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn.

Tính đến cuối tháng 1/2023, toàn tỉnh có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài), trong đó có 50 dự án đang hoạt động hoặc hoạt động 01 phần; 37 dự án đang xây dựng; 46 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tính từ thời điểm năm 2014 đến nay, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 36 dự án chậm triển khai. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, xử lý.

Kết quả là có một số khu đất có nhà đầu tư mới thực hiện dự án; một số khu đất có nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý đang thực hiện các thủ tục tạo đất sạch và các thủ tục khác để tổ chức đấu giá; một khu đất thuộc quyền sử dụng của người dân, tiếp tục giữ quy hoạch để thu hút đầu tư; một số khu đất sau khi có chủ trương chấm dứt dự án, nhà đầu tư có kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án…

Cũng tính từ thời điểm 2014, tỉnh đã tiến hành giãn tiến độ cho 37 dự án (khi thực hiện thủ tục giãn tiến độ cho dự án, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án để chứng minh năng lực, thể hiện cam kết triển khai thực hiện).

Sau khi được đồng ý giãn tiến độ, hiện có 6 dự án đi vào hoạt động; 2 dự án còn trong tiến độ điều chỉnh, đang triển khai thực hiện; 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ/điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Sở tập trung rà soát lại các dự án du lịch chậm triển khai để đề xuất phương án, giải pháp xử lý phù hợp theo quy định, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/ba-ria-vung-tau-co-khoang-30-du-an-du-lich-cham-tien-do-hon-chuc-nam-2023220151552854.htm