Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.

Đặc tính của sao Linh Tinh – mãnh liệt, nhiều nạn tai

Tên sao

Đẩu phận

Âm dương ngũ hành

Hóa

Chủ

Bị khảo

Linh tinh

Nam đẩu (sát tinh)

Âm hỏa

Sát

Tính mãnh liệt

Nửa cát nửa hung

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Linh Tinh là âm hỏa, là sát tinh thứ hai trong chòm sao Nam Đẩu, hóa khí là sát (giết), chủ về tính mãnh liệt, là một trong lục sát tinh. Tính chất của sao Linh Tinh cũng tương tự như sao Hỏa Tinh, có nhiều uy lực không rõ rệt bằng Hỏa Tinh, có phần yếu hơn. Nhưng nếu không có sao Tử Vi, Thất Sát, Tham Lang chế phục, vẫn chủ về thuở nhỏ gặp nhiều tai nạn và bệnh tật, cần phải đổi họ, cho làm con nuôi. Nếu không được cát tinh hỗ trợ, lại sát tinh xâm phạm, dễ bị thương tật.

Nếu Linh Tinh đồng cung với sao Tử Vi nhập miếu thì nó sẽ thần phục đế tinh mà giảm thiểu tổn hại. Nếu đồng cung với Thất Sát, nó sẽ bị chế ngự trước quyền uy của Thất Sát mà giảm bớt sức phá hoại. Linh Tinh nếu như rơi vào bốn cung mộ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và đồng cung với Tham Lang nhập miếu, là tạo thành cách “Linh Tham”, nếu cả hai đều nhập miếu thì sẽ có tác dụng lẫn nhau, thường gặp cơ hội tốt để phát; nếu lại gặp thêm Tham Lang và Hóa Lộc, tất sẽ có tiền một cách đột phá hoặc đột xuất làm nên sự nghiệp.

Nếu Linh Tinh độc tọa tại cung mệnh, dù là nam hay nữ mệnh, đều chủ về có biểu hiện đặc biệt, sự nghiệp thành công, nhưng khó tránh khỏi gian nan vất vả. Nếu bản thân Linh Tinh miếu vượng, tại cung vị tam phương tứ chính lại có chính tinh tốt đẹp hoặc lục cát tinh hiệp trợ, thì càng cát lợi, nếu không dễ chóng phát chóng bại, nhiều nạn tai, nữ mệnh hôn nhân dễ bị trắc trở. Ngoài các sao Tử Vi, Thất Sát, Tham Lang, những sao khác gặp Linh Tinh đều sẽ tăng thêm trắc trở gian nan, đặc biệt là khi chúng lạc hãm thì càng thêm nghiêm trọng.

Nguồn: tuvi.vnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: