Tử vi thứ 6 ngày 5/8/2022 của 12 con giáp: Tý khúc mắc, Hợi kiếm lời

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 5/8/2022 theo tuổi
  

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

31

90 07

Nữ

8

25 24 34

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

02

17 96

Nữ

2

23

72 53

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

40
27

38
69
48
83

Nữ

8
5

12
36

11
80
82
67

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

20

94 72

Nữ

2 52 08 12

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

82

05 16
Nữ 5 29 10 38
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Tý cần lưu ý điều gì: 

 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Thường xuyên bị người khác gây khó dễ.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Vợ chồng biết lắng nghe và giúp đỡ nhau.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không phát huy được tiềm năng của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy tâm sự với người đáng tin cậy.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hạn chế đối đầu với người có chức quyền.

Đừng bỏ lỡ:

2. Con số may mắn hôm nay 5/8/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

29 43 77

Nữ

9

01 05 57

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

64 95 96

Nữ

3 72 32 80

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
70
40
08
38
40
29

Nữ

9
6

53
39
94
17
07
24

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

62 03 90

Nữ

3 81 25 36

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

24 08 29

Nữ

6

56 33 10
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận lấy những tổn thương trong tình cảm.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Sự nghiệp phát triển hanh thông.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Được giao cho những nhiệm vụ trọng đại.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình.

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 43 07 09
Nữ  7 27 68 34

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 20 84 06
Nữ   1 08 17 78

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 12 63 15
Nữ   4 11 58 52

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
75
05
07
94
36
27
Nữ 1
7
06
03
30
60
22
25

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 01 92 54
Nữ  4 22 17 38
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Dần có điều gì lưu ý:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Phát tài dựa vào may mắn của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có cách sử dụng đồng tiền hợp lý.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhận được khoản thù lao xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm tổn thương.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy sinh hoạt một cách điều độ.

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 40 14 30
Nữ  8 20 32 04

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 20 94 07
Nữ 2 26 32 65

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
50
10
01
02
98
93
Nữ 8
5
50
03
06
38
85
60

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 02 10 70
Nữ  2 45 20 13

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 10 76 04
Nữ  5 93 42 77
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Mão cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nhận được sự yêu mến của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hợp tác tốt, công việc tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên nhanh chóng kí kết các hợp đồng.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Quen được với người đồng chí hướng.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Thu về lợi nhuận nhanh chóng.

Tham khảo thêm:

5. Con số may mắn trong ngày 5/8/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 34 28 83
Nữ  6 98 37 90

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 05 40 19
Nữ  9 26 53 18

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 03 28 31
Nữ  3 36 20 95

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
20
70
39
07
30
37
Nữ 9
6
81
03
38
29
45
25

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 04 34 08
Nữ 3 27 76 56
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Giải quyết các vấn đề thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được sự khâm phục của mọi người.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Dẫn dắt tập thể đi tới thành công.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy học cách thấu hiểu người thân.

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 66 01 26
Nữ  7 42 13 27

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 92 52 34
Nữ  1 11 64 50

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 71 15 68
Nữ 4 35 27 04

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
52
02
24
73
67
45
Nữ   1
 7
82
28
35
60
29
88

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 20 89 23
Nữ  4 10 55 29
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Tị cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Hãy có lòng đề phòng mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ nên tin theo lời ngon tiếng ngọt.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Không nên chạy theo xu thế thị trường.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Tỉnh táo để phân biệt người tốt – xấu.

7. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 12 03 49
Nữ   5 53 71 76

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 27 54 55
Nữ   8 12 28 87

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 97 15 34
Nữ  2 36 30 69

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 27 18 25
Nữ   5 74 21 20

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
58
83
09
32
94
78
Nữ 2
 8 
29
70
06
14
56
97
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì: 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự chú ý của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy tìm ra người phù hợp với mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

8. Số phát lộc cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 70 07 35
Nữ  6 59 05 88

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 21 98 57
Nữ  9 29 25 03

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 38 73 40
Nữ  3 42 85 19

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 72 21 42
Nữ  6 62 45 46

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
12
27
33
57
20
88
Nữ  3
9
62
83
29
28
53
36
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc tiến triển như mong muốn.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy cởi mở hơn khi tiếp cận vấn đề.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nửa kia.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Quan hệ vợ chồng thân thiết, gắn bó.

9. Con số may mắn hôm nay 5/8/2022 cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 24 47 07
Nữ  7 23 25 94

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 64 41 15
Nữ  1 39 32 26

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 53 21 43
Nữ  4 72 28 87

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 84 43 59
Nữ  7 94 05 33

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
42
92
27
19
60
26
Nữ  4
1
89
29
80
24
44
77

Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:
 

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Các kế hoạch khó tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy dành thời gian xem xét lại vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên lờ đi các khúc mắc đang tồn tại.

Có thể bạn chưa biết:

10. Số may mắn cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 32 19 27
Nữ  8 92 45 52

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 54 37 26
Nữ  76 54 21

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  39 37 82
Nữ 5 02 77 36

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 06 16 81
Nữ 8 30 32 19

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
45
40
95
77
75
31
Nữ  5
2
25
42
81
73
98
19
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên khăng khăng với ý kiến của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nên cân bằng cuộc sống và gia đình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Dễ mâu thuẫn ý kiến với người thân.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Học cách lắng nghe mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Không nên tiến hành các việc trọng đại.

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 51 45 08
Nữ  6 72 52 45

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 48 21 97
Nữ  9 39 42 56

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 53 22 54
Nữ  3 92 29 23

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 22 55 86
Nữ 6 63 38 37

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
38
48
95
25
64
79
Nữ 6
3
09
51
30
85
15
56
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên tin tưởng và phát huy khả năng của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cần lắng nghe nửa kia nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử.

12. Số cát lành cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 15 45 69
Nữ  1 78 91 10

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 82 44 59
Nữ  1 39 31 95

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 09 36 37
Nữ 4 22 28 48

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 59 22 76
Nữ 7 14 09 20

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
93
79
67
60
88
07
Nữ  7
4
08
20
10
58
46
19
Tử vi hôm nay 5/8/2022 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì:  
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Gặp được các đối tác triển vọng.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có cái nhìn cởi mở hơn về công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Kiếm về nguồn lợi lớn hơn dự kiến.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Có khả năng gắn kết mọi người.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 5/8/2022 theo tuổi:

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 • Ngũ hành
 • Thiên can
 • Địa chi
 • Quái số
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 6/8/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 5/8/2022 theo tuổi: Cho bạn số VÀNG đánh ra BẠC Con số may mắn hôm nay 5/8/2022 theo tuổi: Cho bạn số VÀNG đánh ra BẠC Con số may mắn hôm nay 5/8/2022 theo tuổi: Cho bạn số VÀNG đánh ra BẠC


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: