Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 25/4/2022 theo năm sinh

1. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

15

96 47

Nữ

8

78

34 63

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

44

60 28

Nữ

2

82

29 55

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

09
68

76
13
83
39

Nữ

8
5

37
91

88
07
06
75

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

25

56 18

Nữ

2 50 43 97

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

77

38 54
Nữ 5 48 66 80

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Tý:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Hãy phát huy tinh thần đoàn kết.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Làm việc quy củ, có kế hoạch rõ ràng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Công việc tiến triển thuận lợi.
Có thể bạn quan tâm: 

2. Con số may mắn hôm nay 25/4/2022 cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

67 05 98

Nữ

9

22 78 37

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

58 30 69

Nữ

3 16 85 44

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
75
40
24
68
01
76

Nữ

9
6

94
08
12
55
53
19

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

89 46 27

Nữ

3 36 97 83

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

57 04 60

Nữ

6

70 86 38
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Sửu:
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Dễ vướng phải tranh cãi với người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên cứng đầu cứng cổ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Nhận ra điểm yếu của bản thân.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu hơn về nhau.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy tâm sự với các thành viên gia đình mình.
 

3. Số cát lành cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 42 89 20
Nữ  7 96 07 48

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 30 68 72
Nữ   1 77 25 06

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 18 99 54
Nữ   4 51 16 87

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
86
05
57
76
34
98
Nữ 1
7
67
29
38
44
11
60

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 98 60 09
Nữ  4 33 79 56
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Dần:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không nên gây chuyện với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hạn chế tính cách nóng nảy của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Chớ nên tự tin một cách mù quáng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Quan hệ với gia đình không được hòa hợp.
Đừng bỏ lỡ: 

4. Số đại phát cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 77 14 46
Nữ  8 34 67 02

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 86 48 53
Nữ 2 59 09 95

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
05
40
96
22
37
84
Nữ 8
5
68
29
57
83
26
75

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 97 30 18
Nữ  2 16 72 60

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 55 98 07
Nữ  5 80 65 24

Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Mão:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Không nên khăng khăng làm việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không nên nổi nóng với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy chú ý hơn trong cách hành xử, nói năng.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Quan tâm hơn đến suy nghĩ của người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Xã giao không thực sự thuận lợi.
 

5. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 38 60 87
Nữ  6 97 48 05

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 14 77 59
Nữ  9 56 25 70

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 80 18 33
Nữ  3 27 96 65

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
68
04
32
55
19
90
Nữ 9
6
79
45
07
86
46
22

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 17 40 85
Nữ 3 98 29 67
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Thìn:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tìm ra hướng đi mới cho công việc.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Đừng ngại đối diện với khó khăn, thách thức.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Các thành viên trong gia đình quan tâm tới nhau.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Gặp gỡ được đối tượng triển vọng.
Tìm hiểu ngay:

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 51 37 76
Nữ  7 26 68 09

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 78 05 97
Nữ  1 44 89 13

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 95 22 48
Nữ 4 17 58 84

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
60
39
47
92
25
57
Nữ   1
 7
81
04
16
73
30
66

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 75 54 18
Nữ  4 29 88 49
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Tị:
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Áp dụng được kiến thức hữu ích vào cuộc sống.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Tìm được đối tác triển vọng trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Việc hợp tác diễn ra thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Từ chối các mối quan hệ tình cảm.
 

7. Con số may mắn hôm nay 25/4/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 20 95 47
Nữ   5 57 38 19

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 09 84 75
Nữ   8 73 21 54

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 14 55 96
Nữ  2 86 17 39

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 37 69 85
Nữ   5 92 44 07

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
45
68
78
03
66
24
Nữ 2
 8 
06
87
59
26
98
70
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Ngọ:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Tìm được cơ hội khẳng định tài năng.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bình tĩnh tìm ra cách giải quyết vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nhận được sự tôn trọng của cấp dưới.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đôi bên dễ mâu thuẫn vì chưa hiểu nhau.
 

8. Số cát lành cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 91 34 15
Nữ  6 46 88 59

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 13 74 38
Nữ  9 65 49 76

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 28 92 07
Nữ  3 52 17 90

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 86 25 44
Nữ  6 09 68 85

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
37
75
04
57
69
23
Nữ  3
9
40
82
96
78
58
06
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Mùi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hành xử độc đoán, kiêu ngạo quá mức.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy ý thức được vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy cố gắng vì một vị trí cao hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Tránh đôi co, mâu thuẫn với người khác.
Bạn có biết:

9. Số phát lộc cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 05 67 93
Nữ  7 76 35 22

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 48 84 65
Nữ  1 13 28 79

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 66 50 17
Nữ  4 38 99 42

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 95 16 58
Nữ  7 20 71 06

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
56
87
08
45
83
30
Nữ  4
1
19
60
86
33
57
94
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Thân:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy đặt ra mục tiêu mang tính thách thức.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đừng tạo cơ hội để người khác vượt qua mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên dễ dàng hài lòng vớ thực tại.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhận được một khoản tiền rủng rỉnh.
 

10. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 80 12 37
Nữ  8 45 76 10

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 67 35 78
Nữ  21 94 46

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  58 06 93
Nữ 5 03 69 57

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 77 20 04
Nữ 8 14 87 65

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
38
95
56
48
28
86
Nữ  5
2
62
47
99
75
32
19
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Dậu:
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Công việc tiến triển thuận lợi nhờ nhiều người giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nên cân nhắc thực hiện việc trọng đại.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Cần quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Làm việc vất vả nhưng được hưởng thành quả.
 

11. Con số may mắn hôm nay 24/4/2022 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 31 67 04
Nữ  6 77 19 68

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 40 83 17
Nữ  9 98 01 75

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 23 96 39
Nữ  3 58 33 81

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 61 78 22
Nữ 6 05 55 94

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
86
14
29
42
48
50
Nữ 6
3
47
95
70
08
89
66
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Tuất:
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Quan hệ vợ chồng được giải quyết ổn thỏa.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Bình tĩnh đón nhận tình yêu thuộc về mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy tìm ra phương pháp làm việc phù hợp.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy đưa ra sự lựa chọn chính xác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nhận được sự quan tâm của người khác.
 

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 44 75 23
Nữ  1 10 58 89

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 95 04 56
Nữ  1 37 66 18

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 86 15 67
Nữ 4 03 80 45

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 79 34 06
Nữ 7 28 97 74

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
64
55
26
48
30
96
Nữ 7
4
87
12
60
77
29
53
Điểm nổi bật trong tử vi hôm nay 25/4/2022 tuổi Hợi:
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Vướng vào nhiều chuyện phức tạp, rắc rối.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chớ nên tin theo lời rủ rê của kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên vội vàng hợp tác, đầu tư trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có cách hành xử phù hợp trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nhận được sự cảm thông, trân trọng của người nhà.
Tìm hiểu  ngay:

 * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 25/4/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 26/4/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

 


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: