[ad_1]

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 245 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và khu dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát.

Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và khu dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, bao gồm Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2 thuộc đồ án quy hoạch phân khu suối nước nóng Hội Vân..

Đồ án quy hoạch có tổng quy mô diện tích quy hoạch 17,756ha. Trong đó, diện tích Tiểu khu 1 là 6,854ha; diện tích Tiểu khu 2 là 10,902ha.

Đồ án quy hoạch nhằm cụ thể hóa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát đã được phê duyệt.

Đồng thời xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiện đại. Xây dựng mới khu dân cư hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; làm cơ sở để quản lý quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc xác định số lượng khách du lịch lưu trú, vãng lai và nhân viên dự kiến khoảng 700 người; số lượng các căn nhà ở liên kế, biệt thự khoảng 420 căn.

Cùng với đó, quy mô đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng với diện tích khoảng 6,854ha với các chức năng chăm sóc sức khỏe, khách sạn nghỉ dưỡng,…

Đồ án quy hoạch cũng xác định quy mô đầu tư xây dựng khu dân cư với diện tích khoảng 10,902ha,…

[ad_2]