[ad_1]

HĐND tỉnh Hoà Bình mới đây đã có Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung (lần 2) các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

59 dự án được bổ sung vào danh mục chuyển mục đích sử dụng đất tại Hoà Bình

Ảnh minh hoạ

Theo đó, về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp, dự án đất ở, nhà ở thương mại, tổng số danh mục bổ sung các dự án cần chuyển mục đích là 53 dự án; tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng là 216,15ha, trong đó đất trồng lúa 214,3ha; đất rừng phòng hộ 1,85ha.

Cụ thể, tại TP. Hoà Bình có 1 dự án (4,2ha); huyện Cao Phong có 4 dự án (4,3ha); huyện Kim Bôi có 8 dự án với diện tích 45,3ha như: Dự án khu dân cư thị trấn Bo; Khu nhà ở Sào thị trấn Bo; Khu nhà ở Mớ Đồi thị trấn Bo; Khu nhà ở khu Lục Đồi; Khu nhà ở xóm Đầm Rừng xã Vĩnh Tiến…

Huyện Lạc Sơn có 14 dự án với diện tích 54,45ha như: Khu nhà ở tại Đồng Vôi (phía trên đường QH4); Khu nhà ở tại phố Nghĩa Dân; Khu nhà ở tại xã Ân Nghĩa; Khu nhà ở tại xóm Kho Khí; Khu nhà ở tại xã Xuất Hoá; Khu nhà ở tại xã Vũ Bình;…

Huyện Lạc Thuỷ có 2 dự án (9,3ha); Huyện Lương Sơn có 15 dự án với diện tích 79,95ha như: Khu nhà ở Đồng Sy 1-2, xã Nhuận Trạch; Khu nhà ở tại Đồng Chúi, xã Tân Vinh; Khu nhà ở tại Tiểu khu Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn; Khu nhà ở tại thôn Đồng Quýt 1-2, xã Hoà Sơn; Khu đô thị Tân Vinh (Next Valley); Khu nhà ở Cầu Trại, thôn Cầu Sơn, xã Nhuận Trạch…

Huyện Mai Châu có 3 dự án (6,43ha); huyện Tân Lạc có 1 dự án; huyện Yên Thuỷ có 5 dự án (11,82ha).

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, tổng số danh mục dự án cần chuyển mục đích là 5 dự án với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 3,92ha đất trồng lúa.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để xây dựng công trình quốc phòng, an ninh có 1 dự án với diện tích 7ha đất rừng phòng hộ.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/59-du-an-duoc-bo-sung-vao-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tai-hoa-binh-109803.html

[ad_2]