[ad_1]

Tôn Quyền bị Trương Liêu bao vây ở Hợp Phì
Tôn Quyền bị Trương Liêu bao vây ở Hợp Phì – Ảnh ghép

Thời Tam Quốc có vô số danh tướng, những câu chuyện, giai thoại được người đời truyền tụng. Nhưng có một danh tướng với võ nghệ kiệt xuất dám đánh đuổi Tào Tháo năm 25 tuổi, đánh Lưu Bị năm 29 tuổi, truy sát Tôn Quyền năm 46 tuổi. Vị tướng nào hùng mạnh như vậy mà ít người để ý tới? Danh tính có thể khiến nhiều người “bật ngửa”!

Ông là Trương Liêu, một danh tướng thời Tam Quốc, sinh ra ở Nhạn Môn, nay là Sóc Thành, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Trương Liêu cũng được coi là đệ nhất đại tướng quân dưới trướng của Tào Tháo, vậy tại sao lại nói ông đánh đuổi Tào Tháo ở tuổi 25?

Quê hương của Trương Liêu gần biên giới nên thường xuyên bị các bộ tộc khác quấy nhiễu. Trước hoàn cảnh đó, từ nhỏ Trương Liêu đã học võ thuật để có thể bảo vệ gia đình khỏi nạn cướp bóc.

Sau đó, võ công của ông ngày càng tiến bộ lợi hại. Trương Liêu bắt đầu nổi lên trong tình cảnh hỗn loạn của các cuộc chiến tranh biên giới. Về sau, Trương Liêu trở thành quan chức cai quản của huyện Nhạn Môn.

Sau đó, Đinh Nguyên, thứ sử Tinh Châu nhìn thấy dũng khí và sức mạnh của Trương Liêu, nên đã dần dần từng bước nâng đỡ ông. Năm 188, Trương Liêu được Đinh Nguyên thăng chức và lệnh cho ông về kinh đô để phò tá Hà Tiến tướng quân.

Tuy nhiên, tình hình trong triều có nhiều biến động, Hà Tiến tướng quân sớm bị hoạn quan giết chết. Vì vậy, Trương Liêu một thân một mình ở kinh đô buộc phải quy phục Đổng Trác – một người rất có quyền lực lúc bấy giờ.

Trương Liêu
Trương Liêu – Ảnh của họa sĩ Nhật

Nhưng ngay sau khi Đổng Trác bị đánh bại, Trương Liêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang đi theo Lữ Bố và trở thành Kị Đô úy. Trong thời gian đó Trương Liêu từng ngày trau dồi bản thân và huấn luyện đội quân của mình trở thành những quân sĩ tinh nhuệ bậc nhất.

Mặc dù đã độc lập khỏi quân đội của Lữ Bố, Trương Liêu vẫn một lòng trung thành. Trong khoảng thời gian Lữ Bố bại trận bỏ chạy, ông luôn đi theo Lữ Bố. Năm 194, Lữ Bố và đội quân của Tào Tháo đại chiến ở Bộc Dương.

Tào Tháo bại trận bỏ chạy. Trương Liêu cưỡi ngựa đuổi theo, truy sát khắp nơi nhưng không tìm thấy được Tào Tháo. Có lẽ do Tào Tháo mệnh lớn chưa thể chết dưới tay của Trương Liêu dễ dàng như vậy được. Năm đó, Trương Liêu chỉ mới 25 tuổi.

Năm 196, Lữ Bố lợi dụng cuộc chiến của Lưu Bị với Viên Thuật để chiếm Từ Châu. Nhưng sau đó không lâu, Lưu Bị cướp đi ngựa chiến mà đội quân của Lữ Bố đã mua

Lữ Bố vô cùng tức giận và lập tức phái Trương Liêu và Cao Thuận tấn công quân của Lưu Bị. Trương Liêu đã không phụ lòng mong đợi và đánh bại quân của Lưu Bị, khiến Lưu Bị phải bỏ lại gia quyến mà chạy trốn. Năm đó Trương Liêu 29 tuổi.

Sau đó, Lưu Bị và Tào Tháo bắt tay nhau để chống lại Lữ Bố. Lữ Bố bị đánh bại. Sau khi suy xét mọi mặt, Tào Tháo thấy được Trương Liêu là một tướng tài nên đã dốc lòng thuyết phục. Cuối cùng, Trương Liêu đã quy thuận Tào Tháo.

Năm 215, Tôn Quyền dẫn một đội quân 100.000 binh sĩ đến Hợp Phì để chuẩn bị cho một cuộc bao vây. Thời cơ của Trương Liêu đã đến, nhưng lúc đó Trương Liêu chỉ có vài nghìn binh mã, lệnh tấn công của Tào Tháo lại rất mơ hồ. Vì vậy, Trương Liêu đã đưa ra quyết định của riêng mình và dẫn 800 kỵ binh trực tiếp tấn công vào doanh trại của Tôn Quyền trong một đêm.

Trương Liêu đánh cho đại quân của nước Ngô tan tác, Tôn Quyền sợ tới mức bỏ chạy. Cho đến nhiều năm sau, Tôn Quyền vẫn còn nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với quân của Trương Liêu. Thậm chí, khi biết tin Trương Liêu bị bệnh, Tôn Quyền đã nói với thủ hạ dưới trướng rằng: “Dù Trương Liêu bị bệnh cũng không nên buông lỏng cảnh giác. Phải hết sức cẩn thận!”.

Nguyệt Hòa
Theo soha

Xem thêm

[ad_2]