Yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City
[ad_1]

Thủ tướng chỉ đạo các doanh nghiệp công bố thông tin theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện công bố không rõ ràng, không chính xác yêu cầu cải chính và xử phạt nghiêm.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

“Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan này thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế – xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan này cũng được yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/yeu-cau-thuc-hien-ngay-cac-bien-phap-on-dinh-thi-truong-chung-khoan-108850.html

[ad_2]