[ad_1]

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.150 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC huy động 1.150 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Ảnh minh họa.

Cụ thể, từ ngày 28/12/2021 đến ngày 25/3/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.150 tỷ đồng. Trái phiếu của FLC có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 28/12/2023.

Người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trước hạn số trái phiếu vào các thời điểm 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng kể từ ngày mua trái phiếu. Theo đó, tổ chức phát hành thực hiện mua lại hoặc chỉ định bên thứ ba mua lại trái phiếu trước hạn với tỷ lệ lãi suất như sau: (1) mua lại trái phiếu trước 12 tháng với lãi suất 10,50% với tỷ lệ mua tối đa trên số lượng trái phiếu phát hành là 36,7%; (2) mua lại trái phiếu trước 15 tháng với lãi suất 11% với tỷ lệ mua tối đa trên số lượng trái phiếu phát hành là 30%; (3) mua lại trái phiếu trước 18 tháng với lãi suất 11,5% với tỷ lệ mua tối đa trên số lượng trái phiếu phát hành là 20%.

Trước đó, vào tháng 10/2021, FLC cũng công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 430 tỷ đồng để đầu tư phát triển Dự án Tropical City 1 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Lô trái phiếu số lượng 4,3 triệu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu của FLC là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được phát hành vào ngày 4/10/2021, đáo hạn vào ngày 4/10/2024. Lãi suất sẽ được trả cố định 10%/năm cho hai kỳ lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo sẽ bằng tổng của 4,4%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi đó, tổng này sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Lãi sẽ được trả tối đa 6 tháng/lần.

Ngày 29/9/2021, Tập đoàn FLC cũng đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào ngày 30/8/2022. Lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm, cứ ba tháng tính lãi một lần. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của FLC. Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) nằm trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn – Giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tap-doan-flc-huy-dong-1150-ty-dong-tu-phat-hanh-trai-phieu-108307.html

[ad_2]