[ad_1]

Tính đến cuối năm 2021, tổng thặng dư vốn của Thép Nam Kim vào mức 2.225 tỷ đồng, sau khi phát hành gần 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên 2.632 tỷ đồng.

Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa trình ĐHĐCĐ kế hoạch trích lập các quỹ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Thép Nam Kim sẽ phát hành gần 44 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 44 tỷ đồng. Thép Nam Kim sẽ áp dụng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 20 cổ phiếu phát hành thêm.

Thép Nam Kim sắp phát hành gần 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thép Nam Kim (NKG) dự kiến phát hành gần 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của công ty. Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Thép Nam Kim đạt 2.225 tỷ đồng.

Theo phương án trích lập quỹ và phân chia cổ tức năm 2021, NKG dự tính trích 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ, 3% cho khen thưởng phúc lợi, 5% cho quỹ đầu tư phát triển và 30% trả cổ tức. Trong đó bao gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Tính đến cuối năm 2021, tổng thặng dư vốn công ty hơn 2.225 tỷ đồng, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Thép Nam Kim sẽ tăng lên 2.632 tỷ đồng.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, Thép Nam Kim lên kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.600 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2022 tối đa chỉ 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trên thị trường, Thép Nam Kim đang trong xu hướng tăng mạnh. Không chỉ động lực từ kế hoạch chia tách, NKG còn được hưởng lợi từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt nhu cầu tại khu vực Châu Âu và Mỹ đang lên cao.

Theo báo cáo triển vọng ngành thép năm 2022 của CTCK Mirae Asset – MASVN vừa công bố, MASVN đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NKG của Nam Kim do định giá giảm về mức hấp dẫn – mức giá mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 25% so với thị giá hiện tại.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thep-nam-kim-sap-phat-hanh-gan-44-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-108248.html

[ad_2]