[ad_1]

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (Tập đoàn TNG) về việc nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị hồ Đông, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Tập đoàn TNG muốn tài trợ lập quy hoạch dự án thứ 7 tại tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Di Linh làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam để xem xét đề nghị của Công ty.

Đồng thời, căn cứ theo quy định hiện hành và tình hình thực tế, nghiên cứu, đề xuất đảm bảo quy mô phù hợp và không trùng lấn với dự án đầu tư hoặc đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Trước đó, ngày 17/3/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam có Văn bản số 60/2022/CV-TNG/DA5 gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch dự án Khu đô thị hồ Đông, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Cụ thể Khu đô thị hồ Đông có quy mô 55 ha, là khu vực đất ở đô thị có phía Bắc giáp khu đất trống, phía Nam giáp đường Nguyễn Khuyến, phía Đông giáp khu đất trống và phía Tây giáp đường Võ Văn Tần, quốc lộ 20.

Cũng theo văn bản nêu trên, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn TNG cũng đã khảo sát, nghiên cứu và tài trợ kinh phí lập quy hoạch một số khu đô thị mới.

Cụ thể là, Khu đô thị và dịch vụ du lịch hồ số 7 tại huyện Lạc Dương, quy mô 63,28 ha; khu dân cư đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1) tại TP. Bảo Lộc, quy mô 45,6 ha; khu dân cư tái định cư Nguyễn Tử Lực – Trần Anh Tông tại TP. Đà Lạt, quy mô 9,76 ha; khu dân cư đồi Thanh Danh tại thị trấn Di Linh, quy mô 8,55 ha; khu dân cư phía Đông thị trấn Đinh Văn, quy mô 14,47 ha; khu dân cư thuộc dự án phát triển nhà ở TDP 6B tại huyện Đạ Tẻh, quy mô 10,29 ha.

Như vậy, nếu đề xuất tài trợ lập quy hoạch dự án Khu đô thị hồ Đông được chấp thuận, thì đây là dự án thứ 7 mà Tập đoàn TNG tài trợ lập quy hoạch tại tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tap-doan-tng-muon-tai-tro-lap-quy-hoach-du-an-thu-7-tai-tinh-lam-dong-108371.html

[ad_2]