[ad_1]

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu đô thị thuộc thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Đó là dự án khu đô thị Bá Xuyên; khu đô thị Thống Nhất; khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Với mục tiêu tạo ra các khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị.

Đó là Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị Bá Xuyên, thành phố Sông Công. Dự án có quy mô sử dụng đất trên 140.275 m2. Trong đó đất ở mới 55.914 m2; đất công cộng 8.324 m2; đất cây xanh 12.294 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 6.345 m2. Đặc biệt dự án cũng dành trên 57.397 m2 để xây dựng hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

Dự án với tổng số lô đất ở là 436 gồm 29 lô đất ở biệt thự và 407 lô đất ở liền kề (chưa bao gồm đất ở tái định cư). Sơ bộ chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 260,86 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. Tiến độ dự kiến từ quý II/2022 đến quý II/2024.

Ngoài ra UBND tỉnh còn ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Dự án có quy mô sử dụng đất 69.895 m2. Trong đó đất ở 30.989 m2; đất cộng cộng 706 m2; đất cây xanh mặt nước, thể dục thể thao 7.034 m2; đất hạ tầng kỹ thuật, kè đá 921 m2. Đặc biệt, dự án dành 30.245 m2 để xây dựng hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

Dự án sẽ tạo ra 24.803m2 đất ở, trong đó nhà ở liền kề quy mô 23.208 m2 bao gồm 246 lô có diện tích mỗi lô từ 80 – 120m2, mật độ xây dựng 85%, số tầng cao khoảng 2,5 tầng, chiều cao tầng không thấp hơn 3m, tổng diện tích sàn xây dựng 49.317 m2 với kiến trúc xây dựng hiện đại, đồng nhất trong từng khu vực. Đất bố trí tái định cư 1.595 m2 (tương ứng 16 lô).

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 284,797 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Tiến độ dự kiến: quý II/2022 đến quý II/2024.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh đã hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán – Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên. Quy mô sử dụng đất của dự án là 81.836 m2. Trong đó chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đầu tư như sau: đất ở 37.948 m2; đất công cộng, dịch vụ thương mại 3.471 m2; đất giáo dục 1.177 m2; đất hạ tầng kĩ thuật 1.132 m2; đất xây xanh 5.180 m2; đất giao thông 32.928 m2       

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: tổng diện tích là 37.948 m2, cụ thể đất ở thương mại 230 lô, diện tích 28.134m. Trong đó xây nhà ở liền kề và biệt thự (xây thô hoàn thiện mặt ngoài): 66 lô, diện tích 7.688 m2; đất ở liền kề và biệt thự (đất nền): 164 lô, diện tích 20.446 m2. Đất nhà ở xã hội diện tích 7.650 m2. Đất ở tái định cư diện tích 2.164 m2.

Dự kiến tổng chi phí thực hiện không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 234,83 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Địa điểm thực hiện tại phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Tiến độ đề ra là từ quý II/2022 đến hết quý IV/2024.

Các dự án trên được xây dựng sẽ làm giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; Huy động, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại.

Nguồn: https://vneconomy.vn/thai-nguyen-lien-tiep-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-khu-do-thi.htm

[ad_2]