[ad_1]

SSI Research: CEO, PVD và VIX đang nắm cơ hội vào VNM ETF

Tại đợt cơ cấu tháng 3/2022, SSI Research dự báo CEO, PVD và VIX có thể được thêm vào VNM ETF. Trong khi đó, dự kiến VND và NLG sẽ lọt rổ FTSE ETF, đồng thời APH bị loại ra.

Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu (review) danh mục kỳ quý 1/2022 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành review vào ngày 18/03, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch sớm hơn, vào ngày 28/02.

SSI Research: CEO, PVD và VIX đang nắm cơ hội vào VNM ETF

Nguồn: SSI Research

MVIS Vietnam Index

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 25/02, SSI Research dự báo CEO, PVD và VIX có thể được thêm vào chỉ số MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của VNM ETF do đã đạt đủ các yêu cầu; đồng thời không có cổ phiếu bị loại.

Giả định với 3 cổ phiếu thêm mới như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 53 cổ phiếu, trong đó có 39 cổ phiếu Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tại ngày 25/02 đạt 544 triệu USD. Ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

SSI Research: CEO, PVD và VIX đang nắm cơ hội vào VNM ETF

Nguồn: SSI Research

FTSE Vietnam Index

Đối với chỉ số FTSE Vietnam Index, các chuyên gia dự báo VND, NLG có cơ hội được thêm vào do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số. Ở chiều ngược lại, APH đang gặp rủi ro bị loại khi không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 27 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF) tại ngày 25/02 đạt 370 triệu USD. Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

SSI Research: CEO, PVD và VIX đang nắm cơ hội vào VNM ETF

Nguồn: SSI Research

FTSE Vietnam 30 Index

Kỳ review tháng 3/2021, SSI Research nhận định chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần, giữ nguyên 30 cổ phiếu trong danh mục.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF hiện có tổng tài sản là 507 triệu USD. Ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

SSI Research: CEO, PVD và VIX đang nắm cơ hội vào VNM ETF

Nguồn: SSI Research
Trước đó, rạng sáng ngày 10/02/2022, MSCI đã công bố kết quả review danh mục quý 1/2022 của MSCI Frontier Market Index với việc giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt Nam, thêm mới 1 mã nước ngoài.

Xuân Nghĩa

[ad_2]