Cho vay ký quỹ vượt hạn mức, WSS bị xử phạt

Ngày 12/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  (UBCKNN) đã quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) về hành vi cho vay ký quỹ vượt hạn mức.

Cụ thể, tại các thời điểm ngày 01/01, 31/03, 30/06, 31/12 của năm 2020 và 31/03, 30/06 của năm 2021, WSS đã cho vay ký quỹ vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết đối với mã chứng khoán FID, vượt quá hạn mức quy định.

Với vi phạm trên, WSS đã bị UBCKNN xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Thượng NgọcDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: